Kastrering

Kastrering

Hundar blir normalt könsmogna runt ett års ålder. En kastrerad hund kan inte längre para sig och få valpar, men det finns även andra effekter att ta hänsyn till.

Varför kastreras hundar?

Det finns olika anledningar till varför man kastrerar en hund. Den vanligaste är att eliminera förekomsten av oönskade valpar.

Vissa menar att hundars energinivå går ner efter kastration, men det finns också gott om studier som visar att hundar behåller sin energinivå. Det är svårt att veta säkert om förändringar i olika beteenden har med kastration att göra.

Lämplig tidpunkt

Det är en avvägningsfråga huruvida kastration ska ske före eller efter hundens könsmognad.

Ett vanligt spann för kastration av tikar är mellan 6-18 månader. Medicinska fördelar fås av att inte genomföra kastrationen för sent. Har tiken exempelvis hunnit löpa tre gånger, så minskar inte längre risken för juvertumör lika mycket. Väntar man till att tiken har löpt en gång så får tillväxtzonerna en chans att slutas, vilket minskar risken för vissa skelettsjukdomar. Det är viktigt att man pratar igenom alternativen med veterinär innan beslut om kastration fattas.

Kastration av hane

Hanar kastreras antingen permanent kirurgiskt eller tillfälligt när de är 6-12 månader gamla kemiskt. Permanent kastration innebär att testiklarna tas bort medan kemisk kastration innebär att ett chip opereras in under huden.

En kastrerad hane blir ofta mindre revirmarkerande och mindre stressad när tikar i närheten löper. Det är viktigt att komma ihåg att invanda beteenden ändå kan kvarstå efter ingreppet. En kastrerad hane kan exempelvis fortsätta försöka para tikar. Kastration förhindrar även framtida problem med prostatan och risk för testikeltumörer. För vissa sjukdomar – såsom vissa tumörsjukdomar, prostataförstoring och brock i analregionen – brukar kastrering vara en del av behandlingen.

 • Stress kan minska
 • Rymningsbenägenheten kan minska
 • Urinmarkeringsbeteende kan minska
 • Förhindrar framtida problem med prostatan
 • Förhindrar risk för testikeltumörer
 • Risk för problem med urininkontinens ökar
 • Risk för övervikt ökar

Kastration av tik

Tikar kastreras genom att man opererar bort hela eller delar av livmodern samt äggstockarna.

Att kastrera en tik eliminerar risken för att den ska drabbas av livmoderinflammation, tumörer på äggstockarna och även risken för juvertumörer. Kastration gör att tiken slutar löpa och inte längre kan bli skendräktig, vilket annars kan vara besvärligt för såväl hund som för husse och matte. Omkring 40 procent av tikarna får symptom av skendräktighet efter löp.

 • Risk för både livmoderinflammation och tumörer på äggstockarna elimineras
 • Risk för juvertumörer kan minska
 • Tiken slutar löpa och blir inte skendräktig
 • Risk för problem med urininkontinens ökar
 • Risk för övervikt ökar

Efter kastrationen

Lyssna alltid på veterinärens rekommendationer i första hand.

I början ska man vara försiktig med att ge mat och vatten till hunden; börja i små portioner. Hunden får de första dagarna efter operationen smärtlindring och inflammatorisk medicin. För att såren ska läka fint behöver det läka under minimal belastning. Kragen som man har fått sitter vanligtvis på i upp till tre veckor. Hunden ska ta det extra lugnt under den här perioden. Rasta alltid hunden försiktigt i koppel. Se till att kontrollera såret dagligen. Det ska läka utan svullnad, rodnad, blödning, vätskeutträde och/eller påtaglig ömhet. Vid osäkerhet kontaktar du din veterinär för råd och eventuell kontroll.

Mer läsning